- Người giúp việc

Đau đầu với đóng bảo hiểm cho người giúp việc

Một bước tiến đáng mừng trong chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động và đưa nghề giúp việc gia đình trở thành một nghề chính thức trong xã hội. Hơn nữa với việc pháp luật thừa nhận dịch vụ giúp việc gia đình là một nghề cụ thể không bị coi thường là osin hay con ở và bắt buộc người sử dụng lao động phải ký hợp đồng. Là cơ sở để bảo vệ quyền lợi người lao động trước pháp luật nếu tranh chấp xảy ra cũng như tạo điều kiện cho người giúp việc gia đình được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như các nghề khác.

Đau đầu với đóng bảo hiểm cho người giúp việc
Đau đầu với đóng bảo hiểm cho người giúp việc

Bài viết hay:

Tuy nhiên quy định trên còn nhiều bất cập và thiếu sót. Phần lớn những người tìm việc làm người giúp việc nhà là trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Thời gian gắn bó giữa lao động giúp việc với chủ sử dụng chịu sự chi phối của quá nhiều yếu tố. Việc thuê người giúp việc gia đình không thể in ấn được thời gian. Thêm nữa, thời gian làm việc của người giúp việc gia đình cũng không ổn định bởi giờ có nhiều loại hình dịch vụ giúp việc theo giờ, theo ca hoặc có người làm quá 8 tiếng/ ngày, hoặc có khi đang làm việc lại bỏ giữa chừng khi có việc riêng thì sẽ không biết giải quyết ra sao với vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…v.v Vì thế sẽ không tránh khỏi được những khó khăn cho các cơ quan bảo hiểm khi có quy định người giúp việc phải đóng bảo hiểm. Xem tại https://trungtamnguoigiupviec.com/nguoi-tim-viec/tim-viec-lam-giup-viec-nha-tai-ha-noi-moi-nhat/

Chưa kể khi đã có hợp đồng đúng quy định thì ai dám đứng lên, cơ quan nào sẽ giám sát, nhận khiếu nại, tư vấn cho các bên khi nảy sinh các tranh chấp. Việc xử lý giải quyết các vấn đề bảo hiểm xã hội cho người giúp việc còn nhiều lúng túng. Điều đó lại phải khiến các cơ quan chức năng bố trí thêm nhân sự để đảm bảo tránh việc này.

Điều quan trọng nữa là khó thu bảo hiểm xã hội. Vốn dĩ việc thu bảo hiểm từ doanh nghiệp, các tổ chức có tư cách pháp nhân còn rất khó huống gì đi thu bảo hiểm cho người giúp việc. Nhiều gia đình không thể hàng tháng đi đóng bảo hiểm cho họ được, nhất là thời gian tham gia ít và đôi khi do đặc thù công việc nên thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của giúp việc gia đình sẽ thay đổi nên không ổn định.

Xem thêm: Bảo hiểm cho người giúp việc vẫn thiếu thực tế