Người giúp việc tốt, vui vẻ, hoà đồng còn có thể trở thành một người bạn trong gia đình

Dịch vụ giúp việc gia đình

May 26, 2015

Trong xã hội hiện đại, chị em phụ nữ hầu hết đều bận rộn với rất nhiều công việc. Người...

Đàn ông Việt và đàn ông Tây khác nhau như nào

Đàn ông Việt và đàn ông Tây khác nhau như nào

April 4, 2018

Quan niệm từ trước tới nay người phụ nữ gắn...

Chuyên nghiệp trong giúp việc nhà

Giúp việc nhà cũng cần phải có sự chuyên nghiệp

January 28, 2018

Trong quá trình làm việc, mỗi người cần tự nâng...