Home » Posts tagged "giúp việc"

Giúp việc nhà cũng cần phải có sự chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp trong giúp việc nhà
Trong quá trình làm việc, mỗi người cần tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình để tạo sự chuyên nghiệp trong công việc. Giúp việc nhà cũng cần phải đào tạo kỹ năng một cách chuyên nghiệp để làm việc tốt nhất đáp...
Read More

Đau đầu với đóng bảo hiểm cho người giúp việc

Một bước tiến đáng mừng trong chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động và đưa nghề giúp việc gia đình trở thành một nghề chính thức trong xã hội. Hơn nữa với việc pháp luật thừa nhận dịch vụ giúp việc gia đình...
Read More

Latest

Sinh viên lựa chọn nghề giúp việc để đi làm thêm Sinh viên lựa chọn nghề giúp việc để đi làm thêm
Những bệnh người già dễ mắc khi trở trời Những bệnh người già dễ mắc khi trở trời
Ngược đời với mẹo giúp nhà nhỏ trở nên rộng rãi Ngược đời với mẹo giúp nhà nhỏ trở nên rộng rãi
Đàn ông Việt và đàn ông Tây khác nhau như nào Đàn ông Việt và đàn ông Tây khác nhau như nào
Bố mẹ Hà Nội không kịp trở tay khi con nghỉ học bất ngờ Bố mẹ Hà Nội không kịp trở tay khi con nghỉ học bất ngờ

Tìm kiếm