- Giải trí

Truyện cười: Khi nào anh mệt

Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh gác thang máy:
– Lên xuống mãi thế này anh có mệt không…
– Thưa mệt ạ.
– Lên mệt hơn phải không…
– Thưa không ạ.
– Vậy thì xuống mệt hơn à…
– Thưa không ạ.
– Khi ngừng…
– Thưa không ạ.
– Thế thì khi nào anh mệt…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Khi gặp những người hỏi nhiều!!!

Thư giãn thêm: